T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bakanlığı Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tunceli İl Sağlık Müdürümüz

Güncelleme Tarihi: 20/04/2019
Dr. Sercan ÖZAYDIN

 

       1982 yılında Elazığ ilinde doğdu. 2001 yılında Elazığ Anadolu Lisesi, 2007 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmet için atandığı Erzurum ili ve ilçelerinde, birinci ve ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve idarecilik yaptı. Yine Sağlık Bakanlığımız bünyesinde danışmanlık, eğitim ve koordinasyon hizmetleri kapsamında görevler aldı. Master'ını Sağlık Kurumları Yöneticiliği üzerine yapan Müdürümüz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ortaklığında bilimsel araştırma projeleri ve istatistiki çalışmalar yürüttü.
          
2009-2014 yılları arasında yerel ve ulusal medya organlarında yayınlanmış çok sayıda inceleme ve çevirileri; yönetim, kamu idaresi, popüler bilim ve ilahiyat alanlarında makale ve köşe yazıları yayınlandı. Aynı zaman aralığında; kişisel gelişim, etkili iletişim, iş idaresi vb. konularda seminerler ve eğitimler verdi.
         Askerlik vazifesini, 2013-2014 yılları arasında Şırnak 6.Motorlu Piyade Tugayında Sıhhiye Müfreze Komutanı olarak tamamladı.
       Sosyoloji lisans öğrenimine devam etmekte olan müdürümüz iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.


Çalışmaları

 

 • Sağlık kurumlarında yönetimsel zorluklar ve sağlık personelinin yönetimsel algısı

  (Administrative difficulties and managerial perception of health care personnel in institutions)

 • Sağlık kuruluşlarında doküman yönetim sistemleri, avantajları ve ideal formasyonlar

  (Document management systems, advantages and ideal formations in health organizations)

 • Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik ve kullanılan etik dışı davranışlar

  (Ethics and unethical behaviors used in health care marketing)

 • Sağlık hizmetlerindeki bilgi asimetrisinin arz talep üzerindeki etkileri ve azaltma yolları

  (Effects of information asymmetry in health care on supply demand and ways to reduce)

 • Muhasebenin genel kabul görmüş kavramları ve ihtiyatlılık

  (Generally accepted concepts of accountancy and prudence)

 • Türkiye’de sağlık kurumlarının sınıflandırılması

  (Classification of health institutions in Turkey)

 • Göçmen ve sığınmacılara uygulanan sağlık politikaları: karşılaştırmalı inceleme

  (Health policies for migrants and refugees “comparative study”)

 • Tunceli ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri bireylerde sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörler

  (Health literacy level and related factors in individuals aged 18 and over living in Tunceli province)

Araştırmaları

 • Acil Servise Yeni̇ Başlayan Doktorlarda Beck Anksı̇yete Ölçeği Ve Stres Düzeyi Karşılaştırılması
 • Sağlık Sektöründe Kişisel Markalaşma: Tercih Edilen Doktorun Markalaşmasının, Hastane Tercihine Etkisi̇
 • Kanser Hastaları İle Hekim İlişkisi